ژانرها
موزیک ویدیوها براساس سال
تینکس تی وی آخرین موزیک ویدیوها
Monotonía
(یکنواختی)
Zibaye Dar Zanjir
(زیبای در زنجیر)
Jigare Man
( جیگرِ من)
Ma Yani Mardom
(ما یعنی مردم)
Jomhouri Ensani Iran
(جمهوری انسانی ایران)
Azadi
(آزادی)
Khake Ajdadi
(خاک اجدادی)
Zane Marmooz
(زن مرموز)
Irane Man
(ایران من)
Mahsa
(مهسا)
Akharin Harf
(آخرین حرف)
woman
(زن )
for freedom (english)
(برای آزادی (انگلیسی))
The Motto
(شعار)
The Motto
(شعار)
Maybe You’re The Problem
(شاید مشکل شما هستید)
Sweet but Psycho
(شیرین اما روانی)
So Am I
(من هم همینطور)
Whos Laughing Now
(کی داره میخنده الان)
Torn
(پاره شده)
OMG Whats Happening
(اوه خدای من چه اتفاقی می افتد)
Naked
(برهنه)
Kings & Queens
(پادشاهان و ملکه ها)